Ceník

Orientační cena překladu

Překlad ČJ‒AJ, AJ‒ČJ. Výpočet ceny se skládá ze dvou prvků: z délky textu a ze sazby (cena = délka × sazba). Délka textu je vyjádřená v tzv. normostranách, kdy 1 normostrana (ns) = 1800 znaků vč. mezer*. Sazba za 1 normostranu je stanovená domluvou mezi mnou a Vámi na základě několika následujících parametrů:

Základní sazba dle obsahové a formální náročnosti překladu: 300 až 500 Kč/ns
(v ceně zběžná korektura přeloženého textu + konzultace k překladu)
DOPORUČENO Důkladná korektura přeloženého textu: +50 Kč/ns
(v ceně další případné kontroly a spolupráce nad doladěním textu)
Základní rychlost: v ceně základní sazby
lhůta pro odevzdání dle domluvy, nejméně týden + 1 pracovní den na každé 3 ns textu (tedy min. 6 pracovních dnů)**
(počítá se od momentu potvrzení objednávky klientem)
Akutní (urgentní) překlad: dle domluvy a aktuální možnosti (+50 až +100 Kč/ns)
Překlad textu v obtížně přístupném formátu (jiný formát než .doc, .txt a příbuzné): dle domluvy
Překlad s jiným specifickým požadavkem: dle domluvy

Orientační cena jazykové korektury

Profesionální jazyková, stylistická a typografická korektura rodilým mluvčím. Cena se vypočítává stejným způsobem jako u překladu (viz výše), jen sazby jsou jiné. Obecně provádím korektury textů pouze v anglickém jazyce, od toho se odvíjí cenový rozsah:

Základní sazba (kvalitní profesionální překlad nebo text psaný rodilým mluvčím) dle náročnosti: 60 až 80 Kč/ns
Základní sazba (méně kvalitní nebo amatérský překlad) dle náročnosti: 100 až 200 Kč/ns
Základní rychlost: nejméně týden + 1 den na každých 10 ns textu
Spěšná (expresní) korektura: dle aktuálních možností (+20 až 40 Kč/ns)
Korektura textu v obtížně přístupném formátu: dle domluvy, korektura může být velmi problematická
Korektura s jiným specifickým požadavkem: dle domluvy

Orientační cena tlumočnických služeb

Cena za konsekutivní tlumočení mezi anglickým a českým jazykem se skládá ze tří částí: z počtu hodin tlumočení, ze sazby a z cestovního poplatku (cena= [počet hodin × sazba] + cestovní poplatek). Sazba za 1 hodinu tlumočení (nezávisle na reálné míře využití mé přítomnosti) je stanovená domluvou mezi mnou a Vámi a odvíjí se od náročnosti tlumočení:

Sazba za tlumočení (rodilý mluvčí): 590 až 990 Kč/hodinu
(v ceně komplexní komunikačně-kulturní konzultace pro danou situaci a maximální snaha o zdárný průběh komunikace)

Cestovní poplatek: 2×7 Kč/km (do 15 km zdarma)
vzdálenost se vypočítává od kontaktní adresy (ul. Sušilova, Holešov) pomocí www.mapy.cz, sazba 7 Kč/km je zdvojená kvůli nutnosti cestu absolvovat tam i zpět; poplatek zahrnuje náklady za dopravu i čas strávený na cestě; při objednávce min. 6 hodin tlumočení lze získat slevu***

Tlumočení přesahující jeden den: dle domluvy

Jiné služby

Nabízím také profesionální individuální výuku angličtiny v Holešově a blízkém okolí. Individuální lekce nabízí možnost přizpůsobit výuku co nejvíce potřebám a charakteru studenta. Jelikož jsem bilingvní, máte výhodu jak rodilého mluvčího, tak českého lektora. Navíc jsem nejen zkušený učitel, ale mám také jazykovědné znalosti a aprobaci pro výuku angličtiny díky magisterskému studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Preferuji komunikačně a konverzačně orientovanou výuku s prohlubováním slovní zásoby a o občasným rozebíráním a připomínáním gramatických jevů. Místo výuky dle domluvy.

Sazba za individuální výuku: 440 Kč/60 minut
Snížená sazba za 90minutovou lekci: 620 Kč/90 minut

Postup při poptávce překladatelských či korektorských služeb

  1. Zkontaktujete mě s obecným popisem Vaší poptávky (druh textu, přibližná délka, časové rozmezí). Já Vám co nejdříve dám zpětnou vazbu, zda to je možné a orientačně za jakou sazbu by to mohlo být.
  2. Pošlete mi dotyčný text (texty), ideálně ve formátu čitelném v textovém editoru. Připojte do e-mailu vysvětlení okolností textu, jeho funkce, Vašich představ a finančních možností. Obratem Vám pošlu kalkulaci.
  3. Pokud s mojí nabídkou souhlasíte, potvrdíte svoji objednávku. Okamžikem obdržení Vašeho souhlasu s nabídkou se mezi mnou a Vámi uzavírá smlouva o poskytnutí služby. Tato smlouva je závazná. Já Vám tuto skutečnost potvrdím a pustím se do překladu/korektury.
  4. Hotovou práci Vám zašlu domluvenou cestou s žádostí o potvrzení přijetí nejpozději do smluveného dne a času. Pokud k Vám text nedorazí do smluveného dne a času, okamžitě mě kontaktuje. Objednávka se považuje za včas splněnou okamžikem záslání, nezávisle na čase jejího přijetí či nepřijetí.
  5. U větších zakázek mohu požadovat provedení platby v celém nebo v částečném rozsahu předem.

 

* Počet znaků si můžete zjistit ve svém textovém editoru (Word, OpenOffice), obvykle v záhlaví: Nástroje -> Počet slov/znaků. Číselný údaj "počet znaků včetně mezer" vydělte 1800 a získáte tak počet normostran. Délku textu zaokrouhluji na jedno desetinné místo, celková délka zakázky však musí být minimálně 0,5 ns.

** Poslední aktualizace: 21. 12. 2020. Ceny a další podmínky nemusí být aktuální. Za optání ovšem nic nedáte :-)

*** Příklady výše cestovních nákladů pro tlumočení v různých městech: tlumočení Holešov – zdarma; tlumočení Kroměříž – zdarma; tlumočení Bystřice pod Hostýnem (Hostýn) – zdarma; tlumočení Zlín – zdarma (sleva); tlumočení Přerov – 150 Kč (sleva); tlumočení Valašské Meziříčí – 390 Kč (sleva); tlumočení Olomouc – 490 Kč (sleva); tlumočení Prostějov – 490 Kč (sleva); tlumočení Uherské Hradiště – 490 Kč (sleva); tlumočení Vsetín – 490 Kč (sleva); tlumočení Brno – 790 Kč (sleva); tlumočení Hodonín – 790 Kč (sleva); tlumočení Ostrava – 890 Kč (sleva); tlumočení Humpolec – 1490 Kč (sleva). Při včasné objednávce lze zařídit také dojezd do dalších měst: Praha, Kladno, Rakovník, Beroun, Slaný – vše 390 Kč (sleva). Slevy cestovních příplatků platí pouze pro objednávky min. 8 hodin tlumočení. Nabídka slevy není závazná.