Portfolio

Bärenreiter Praha

prestižní nakladatelství notové hudby; dlouhodobá spolupráce od roku 2011, desítky překladů předmluv ke kritickým vydání děl českých skladatelů:

Antonín Dvořák
Leoš Janáček
Bohuslav Martinů
Antonín Rejcha
Bedřich Smetana
Josef Suk
Otakar Ševčík
a další texty, anotace, korektury

 

Post Bellum

občanské sdružení zabývající se orální historií; společné projekty s Českým rozhlasemÚstavem pro studium totalitních režimů; dlouhodobá spolupráce:

stovky překladů v projektu Paměť národa (2008‒současnost)
veřejná výstava My jsme to nevzdali (Praha 2009)
překlady pro mobilní aplikaci Paměť národa (2013‒2014)
překlad komiksu Ještě jsme ve válce / We're Still At War (2016)

 

Struny podzimu, Pražské jaro, JazzFestBrno, Dny Bohuslava Martinů

překlady programových textů pro prestižní české festivaly klasické i soudobé vážné hudby a jazzu (2014‒současnost)
 

Institut Bohuslava Martinů

překlady předmluv a kritických zpráv v rámci nově započatého Souborného vydání díla Bohuslava Martinů (Bohuslav Martinů Complete Edition):

Gilgameš
Symfonie č. 4
Polní mše a Svatební košile
komorní dechové skladby
kantáty ‒ Otvírání studánek, Legenda z dýmu bramborové nati, Romance z pampelišek, Mikeš z hor

 

Národní muzeum ‒ Muzeum Antonína Dvořáka, Muzeum Bedřicha Smetany, České muzeum hudby

překlady doprovodných textů k výstavám, překlady odborných článků s muzikologickým zaměřením; překlad kritického vydání kompletní korespondence J. J. Kovaříka a Otakara Šourka ‒ zásadní zdroj pro dvořákology:

Three Years with the Maestro ‒ An American remembers Antonín Dvořák (2016)
 

Etnologický ústav Akademie věd České republiky

revize anglických překladů odborných publikací:

Vzaty do fonografu (2012)

 

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky

revize anglických překladů odborných publikací

 

Další spolupráce (překlady, korektury a/nebo tlumočení):

 

Ogilvy PR CZ ‒ překlady a korektury marketingových a PR textů

Biograf Jan Svěrák s.r.o.

Hempel ‒ přední světový dodavatel nátěrových hmot

České vysoké učení technické v Praze (různé fakulty)

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

The Prague Concert Co.

CleverTech s.r.o.

různé další drobné i větší překlady, korektury či tlumočnické služby pro jednotlivce a firmy

 

Vzdělání

únor‒září 2013: Univerzita Karlova v Praze

Pedagogická fakulta, anglická literatura a didaktika
rigorózní řízení, dokončené s titulem PhDr.
 

2010‒2013: Univerzita Karlova v Praze

Pedagogická fakulta, učitelství pro ZŠ a SŠ
nav. magisterské studium, obor AJ‒ČJ, dokončené
 

2006‒2010: Univerzita Karlova v Praze

Fakulta sociálních věd, žurnalistika
bakalářské studium, dokončené
 

2002‒2006: Gymnázium Kladno

 

Stylistické zkušenosti

Panoptikum slov ‒ můj volnočasový literární blog (próza, poezie, překlady)
The Fictional Man: Ned Kelly in Peter Carey's True History of the Kelly Gang in Comparison with Older Portrayals (diplomová práce, 2013)
Grafická podoba literárního časopisu Plamen (1959‒1969) (bakalářská práce, 2010)
množství seminárních textů, článků, esejí v rámci studia
tvůrčí dílny psaní v rámci studia žurnalistiky, 2008‒2009
Povídka roku 2008 Literárních novin, celorepubliková soutěž pro nepublikované autory: 3. místo v červnovém kole (Literární noviny, č. 30, 21. 7. 2008)
Literární soutěž SPUSA 2004, celorepubliková soutěž v anglickém jazyce pro žáky různých kategorií: zvláštní ocenění
letní škola psaní Western Michigan University in Prague, 2004
množství nepublikovaných textů a konceptů