Překladatelské, korektorské a tlumočnické služby

Nabízím Vám své služby pro překlad textů z českého do anglického jazyka i naopak, dále pro kvalitní korekturu angličtiny od rodilého mluvčího a pro konsekutivní tlumočení mezi oběma jazyky.

Hledáte spolehlivý překlad do AJ? Jsem bilingvní česko-anglický rodilý mluvčí s bohatou překladatelskou zkušeností. Mám jazykový cit, tvůrčí nápaditost a vysokoškolské vzdělání v oblasti české i anglické jazykovědy. Jsem komunikativní, reaguji pohotově a přistupuji k práci zodpovědně – neslíbím nic, co nemohu dodržet. Zatím jsem ještě nikdy neměl nespokojeného zákazníka, naopak od svých spolupracovníků získávám kladné reference.

Jsem schopný překládat jak z češtiny do angličtiny, tak z angličtiny do češtiny se stejnou jistotou, přesností a výstupní kvalitou textu. Žádné chybějící členy, žádné nepochopené věty (nejde-li o úzce odborný text, kde si v případě nejistoty vyžádám vysvětlení), žádné nesmyslné slovosledy. Nabízím zkrátka kvalitní překlad rodilým mluvčím.

Nabízím také konsekutivní tlumočení obchodních jednání, prohlídek závodů, rozhovorů, úředních jednání, návštěv, tlumočení při prezentačních akcí, ochutnávání vína, tlumočení besed, seminářů, duchovních cvičení, konferencí. Ke každé takové zakázce přistupuji s maximální diskrétností a profesionalitou. Oblasti tlumočení: především Zlín, Kroměříž, sv. Hostýn, Luhačovice, Olomouc, ale i jinde.

Cenově jsem otevřený domluvě. Pro orientační přehled způsobu výpočtu ceny se podívejte zde. Pochopitelně platí, že závisí na náročnosti práce, tj. na obtížnosti textu, požadované rychlosti překladu, míry dodatečných korektur atp. Nebojte se mi popsat Vaše představy a finanční možnosti. Kontaktovat mě můžete snadno přes e-mail či mobilní telefon. Těším se na naši spolupráci!

S pozdravem

PhDr. Adam Prentis

Kdo jsem?

Jmenuji se Adam Prentis. Narodil jsem se v roce 1987 ve Skotsku, ve Spojeném království. Můj otec je Angličan a moje matka Češka. Od svého dětství jsem se zajímal o psaní a tvorbu textů. Za svůj život a za své studium jsem přečetl velkou škálu knih jak v angličtině, tak v češtině ‒ v obou jazycích každodenně komunikuji odjakživa. Vystudoval jsem žurnalistiku na FSV UK (2010), magisterský titul jsem získal v oborech učitelství anglického a českého jazyka a literatury na PedF UK (2013). Univerzitní vzdělání jsem ukončil úspěšným rigorózním řízením v oboru anglická literatura a didaktika na PedF UK (září 2013). Překladatelství a tlumočnictví se věnuji aktivně od roku 2008, od roku 2015 výlučně. Dříve jsem také učil individuální kurzy angličtiny a několik let jsem poskytoval výuku obecné i „business“ angličtiny pro firemní klienty ve spolupráci s jazykovou školou Progress Language Institute. Jsem ženatý a mám svou rodinu velmi rád. Zpívám sólově i ve sboru a dřív jsem také hrával na violoncello v jazzovém kvartetu a v komorním orchestru. Jsem živnostník a snažím se pro svoji rodinu nyní i do budoucna zajistit poctivé a dobré živobytí.