Ceník

Orientační cena překladu

Překlad ČJ‒AJ, AJ‒ČJ. Výpočet ceny se skládá ze dvou prvků: z délky textu a ze sazby (cena = délka × sazba). Délka textu je vyjádřená v tzv. normostranách, kdy 1 normostrana (ns) = 1800 znaků vč. mezer*. Sazba za 1 normostranu je stanovená domluvou mezi mnou a Vámi na základě 1) obsahové, stylistické a umělecké náročnosti překladu, 2) urgentnosti zakázky. Počítejte prosím, že může trvat i několik týdnů, než se k překladu Vašeho textu dostanu, zvláště pokud je delšího rozsahu. Krátké texty jsem ale také schopen zpracovat prakticky obratem. Na termínech je proto dobré se domluvit už s předstihem.

Sazba (cenový rozsah): 390 až 650 Kč/ns

Orientační cena jazykové korektury

Profesionální jazyková, stylistická a typografická korektura rodilým mluvčím. Cena se vypočítává stejným způsobem jako u překladu (viz výše), jen sazby jsou jiné. Obecně provádím korektury textů pouze v anglickém jazyce. Velmi záleží na kvalitě původního textu – od profesionálního textu s drobnými překlepy po amatérský překlad s nutnosté kompletního překopání každé věty.

Sazba (cenový rozsah): 100 až 290 Kč/ns

Orientační cena tlumočnických služeb

Cena za konsekutivní tlumočení mezi anglickým a českým jazykem se skládá ze tří částí: z počtu hodin tlumočení, ze sazby a z cestovního poplatku (cena= [počet hodin × sazba] + cestovní poplatek). Sazba za 1 hodinu tlumočení (nezávisle na reálné míře využití mé přítomnosti) je stanovená domluvou mezi mnou a Vámi a odvíjí se od náročnosti tlumočení:

Sazba za tlumočení (rodilý mluvčí): 790 až 1290 Kč/hodinu
(v ceně komplexní komunikačně-kulturní konzultace pro danou situaci a maximální snaha o zdárný průběh komunikace)

Cestovní poplatek: 2×8 Kč/km (do 15 km zdarma)
vzdálenost se vypočítává od kontaktní adresy (ul. Sušilova, Holešov) pomocí www.mapy.cz, sazba 8 Kč/km je zdvojená kvůli nutnosti cestu absolvovat tam i zpět; poplatek zahrnuje náklady za dopravu i čas strávený na cestě; při objednávce min. 8 hodin tlumočení lze získat slevu**

Tlumočení přesahující jeden den: dle domluvy

Jiné služby

Nabízím také profesionální individuální výuku angličtiny v Holešově a blízkém okolí. Individuální lekce nabízí možnost přizpůsobit výuku co nejvíce potřebám a charakteru studenta. Jelikož jsem bilingvní, máte výhodu jak rodilého mluvčího, tak českého lektora. Navíc jsem nejen zkušený učitel, ale mám také jazykovědné znalosti a aprobaci pro výuku angličtiny díky magisterskému studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Preferuji komunikačně a konverzačně orientovanou výuku s prohlubováním slovní zásoby a o občasným rozebíráním a připomínáním gramatických jevů. Místo výuky dle domluvy.

Sazba za individuální výuku: 660 Kč/60 minut
Snížená sazba za 90minutovou lekci: 890 Kč/90 minut

Postup při poptávce překladatelských či korektorských služeb

  1. Zkontaktujete mě s obecným popisem Vaší poptávky (druh textu, přibližná délka, časové rozmezí). Já Vám co nejdříve dám zpětnou vazbu, zda to je možné a orientačně za jakou sazbu by to mohlo být.
  2. Pošlete mi dotyčný text (texty), ideálně ve formátu čitelném v textovém editoru. Připojte do e-mailu vysvětlení okolností textu, jeho funkce, Vašich představ a finančních možností. Obratem Vám pošlu kalkulaci.
  3. Pokud s mojí nabídkou souhlasíte, potvrdíte svoji objednávku. Okamžikem obdržení Vašeho souhlasu s nabídkou se mezi mnou a Vámi uzavírá smlouva o poskytnutí služby. Tato smlouva je závazná. Já Vám tuto skutečnost potvrdím a pustím se do překladu/korektury.
  4. Hotovou práci Vám zašlu domluvenou cestou s žádostí o potvrzení přijetí nejpozději do smluveného dne a času. Pokud k Vám text nedorazí do smluveného dne a času, okamžitě mě kontaktuje. Objednávka se považuje za včas splněnou okamžikem záslání, nezávisle na čase jejího přijetí či nepřijetí.
  5. U větších zakázek mohu požadovat provedení platby v celém nebo v částečném rozsahu předem.

 

* Počet znaků si můžete zjistit ve svém textovém editoru (Word, OpenOffice), obvykle v záhlaví: Nástroje -> Počet slov/znaků. Číselný údaj "počet znaků včetně mezer" vydělte 1800 a získáte tak počet normostran. Délku textu zaokrouhluji na jedno desetinné místo, celková délka zakázky však musí být minimálně 0,5 ns.

** Příklady výše cestovních nákladů pro tlumočení v různých městech: tlumočení Holešov – zdarma; tlumočení Kroměříž – zdarma; tlumočení Bystřice pod Hostýnem (Hostýn) – zdarma; tlumočení Zlín – zdarma (sleva); tlumočení Přerov – 200 Kč (sleva); tlumočení Valašské Meziříčí – 450 Kč (sleva); tlumočení Olomouc – 590 Kč (sleva); tlumočení Prostějov – 590 Kč (sleva); tlumočení Uherské Hradiště – 590 Kč (sleva); tlumočení Vsetín – 590 Kč (sleva); tlumočení Brno – 890 Kč (sleva); tlumočení Hodonín – 890 Kč (sleva); tlumočení Ostrava – 990 Kč (sleva); tlumočení Humpolec – 1690 Kč (sleva). Slevy cestovních příplatků platí pouze pro objednávky min. 8 hodin tlumočení. Nabídka slevy není závazná.